• დავების განხილვის საბჭო
სიახლეები


20 თებერვალი 2023

ადმინისტრაციული წარმოების ვადის აღდგენის შესახებ

ტექნიკური ხარვეზით გამოწვეული ადმინისტრაციული წარმოების ვადის აღდგენის შესახებ

01 იანვარი 2023

ელექტრონული ხელმოწერისა და ელექტრონული შტამპის შესახებ

ელექტრონული ხელმოწერის შესრულების ან/და დოკუმენტების კვალიფიციური ელექტრონული შტამპით დამოწმების შესახებ

31 დეკემბერი 2022

უქმე დღეების შესახებ (2023)

ინფორმაცია უქმე დღეებთან დაკავშირებით

დავის განხილვის კალენდარი